מכירת דירה מחיר למשתכן בשנת 2024

 

תכנית מחיר למשתכן הינה פרויקט ממשלתי עמוס ברגולציה ולפיכך מכירת דירה של מחיר למשתכן הינה עסק מורכב. על פי כללי פרויקט דירה בהנחה, הכולל פרויקט מחיר למשתכן, פרויקט מחיר מטרה ופרויקט דיור בהישג יד, אסור למכור דירה בה זכיתם ב-7 השנים שלאחר הזכייה או ב-5 השנים לאחר קבלת טופס 4.

מי שימכור את הדירה לפני חלוף הזמן המוגדר בתקנון הפרויקט, ייקנס על ידי משרד הבינוי והשיכון. גובה הקנס בו ייקנסו מוכרים משתנה בין הפרויקטים השונים אך יכול להגיע ל-450,000 ₪ ואף יותר.

יובהר, האיסור על מכירת דירה במחיר למשתכן – הוא כולל העברה כלשהי של הזכויות, לרבות העברה של זכויות בתמורה ו/או שלא בתמורה ו/או בתמורה מופחתת. היינו, גם אם חשבתם להעביר לילדכם או בן משפחה – חל איסור מוחלט ללא קבלת אישור.

מכיוון שהמחוקק מודע לכך שלפעמים חייהם של אנשים משתנים, הוא קבע כי במקרים מיוחדים ניתן יהיה לפנות לוועדה מיוחדת של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל על מנת שידונו באפשרות המכירה של אנשים מן השורה.

ההסדרה החוקית של ועדת החריגים היא בפרק 4.7 (סעיף 4.7.8) בקובץ רשות מקרקעי ישראל, שם נקבע:

"(ג) הרשות ומשרד הבינוי והשיכון יקבעו כללים להעברת זכויות במקרים חריגים לפני תום התקופה האמורה. בכל מקרה לא ניתן יהיה למכור את הדירה בתקופה האמורה ללא קבלת אישור משרד הבינוי והשיכון.

(ד) במקרה של העברת זכויות, מכל סיבה שהיא, בתוך תקופת ההגבלה בהתאם למפורט בסעיף קטן (א), יחויב הזכאי להחזיר את ההנחה שקיבל במסגרת רכישת הדירה במסלול דיור מחיר מטרה בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום קבלת החזקה בדירה ועד ליום התשלום בפועל למשרד הבינוי והשיכון של החזר ההנחה שקיבל."

כיום ועדת החריגים מתכנסת אחת לתקופה, ודנה בבקשות שמועלות על ידי מוכרים על פי מספר קריטריונים שהם העמידו לעצמם.

משרד הבינוי והשיכון מודע לכך שנסיבות חיים יכולות להשתנות בצורה קיצונית ולהוביל למצב בו החזקת הדירה תהיה אבסורדית ולא סבירה. המצבים בהם מתקבלות בקשות לביטול איסור מכירת דירת מחיר למשתכן, הם המצבים הבאים:

  • גירושין
  • מוות
  • מחלה קשה
  • נישואין
  • פשיטת רגל
  • מצב כלכלי קשה

בכל אחד מהמצבים הללו, תצטרכו לנמק מדוע מכירת הדירה נדרשת ולמה נכון לחרוג עבורכם מהכלל הקבוע. במקרים של גירושין או פטירה של אחד מבעלי הדירה, ההנמקה תהיה פשוטה יחסית. גירושין ופטירה דורשים חלוקה מחדש של הרכוש ומצריכים, פעמים רבות, את מכירת הדירה.

בשאר המקרים, ההנמקה יכולה להיות מסובכת יותר. במקרים של מחלות, תצטרכו להוכיח כי הכסף ממכירת הדירה הכרחי לצורך מימון הטיפולים, וכי אין מקורות מימון אחרים שיכולים לסייע.

כאמור, ישנן דרכים בהן ניתן להתגבר על איסור המכירה, לרבות פנייה לועדת חריגים של מחיר למשתכן ומומלץ להיוועץ בעורך הדין הבקיא בתחום לצורך ביצוע הפעולות הנכונות.

מעניין? שתפו!

מאמרים נוספים שיעניינו אותך

קבוצת רכישה – ממה צריך להיזהר?

תופעת "קבוצות הרכישה" הלכה והתעצמה בשנים האחרונות בשוק הנדל"ן הישראלי. לאור המחסור הניכר בעתודות קרקע פנויות והעלייה המשמעותית במחירי דירות המגורים המקשה מאוד על היכולת

קרא עוד »
שלח הודעה
1
אפשר לעזור?
הי, איך אפשר לעזור?