קיבלתם הודעת תשלום ארנונה לשנת 2019 ? דעו את זכויותיכם

בימים אלו אתם מקבלים לידיכם פנקס שוברים לתשלום בגין חיובי ארנונה לשנת 2019.
חיוב הארנונה הוא חלק לא מבוטל מסעיף ההוצאות שלנו. בין אם מדובר בבית העסק או בדירת מגורים, סכום החיוב עלה בשנים האחרונות בעקבות עדכון צווי הארנונה והוא נעשה לנטל. אולם ישנן כמה דרכים להפחית את הסכום.
החוק* קובע כי מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:
• הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
• בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
• המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.
• היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים התשנ"ג – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
מנהל הארנונה מחוייב להשיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה ב- 30 יום נוספים.
כדאי לבדוק את המועד בו ענה מנהל הארנונה להשגה, שכן במידה ומנהל הארנונה לא ענה במועד שנקבע בחוק, רואים את ההשגה כהתקבלה. על פי הפסיקה, גם איחור בן יום אחד מהווה עדיין איחור שמצדיק את קבלת ההשגה.
*חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976
יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעו"ד נושא באחריות המלאה.

 

מעניין? שתפו!

מאמרים נוספים שיעניינו אותך

שלח הודעה
1
אפשר לעזור?
הי, איך אפשר לעזור?