מיסוי דירה שלישית

לפני כחודש אישרה ועדת הכספים (בראשותו של ח"כ גפני) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת משרד האוצר בנוגע למיסוי דירה שלישית. החייבים במס כל מי שמחזיק ביותר מ-249

% בעלות בדירה (מי שמחזיק ביותר מ-2 . 5 דירות) יחויב במס. יש לשים לב, כי גם בעלות משותפת "נספרת" בחישוב הדירות. מה גובה המס? על בעל הדירה יהיה לשלם 1% משווי הדירות מדי שנה, ועד לתקרה של 18,000.

רק דירה בנויה המחזיקה טופס 4 תמוסה (באופן זה, דירה "על הנייר" פטורה בשלב הבניה מהמיסוי החדש, ועד למועד אכלוסה). פטור ממס לדירות זולות- בעלים של שתי דירות ששווין הוא עד 1.150.000 , יהיה פטור מהמס. במידה ושווי הדירות הינו בטווח שבין 1.150.000 – 1,400,000 ישלום מס יחסי עד לגובה של 7,000 ₪ בשנה.

באופן זה, נדחה החשש לפיו בעל דירה אחת יקרה במרכז, לא ימוסה, בעוד בעל 3 דירות קטנות בפריפריה, יאלץ לשלם מס. אופן חישוב מניין הדירות החישוב המצטבר של הדירות יערך ביחס למשפחה, לרבות בני הזוג וילדיהם הקטינים (עד גיל 18). באופן זה, לא ניתן "לברוח" מהמס באמצעות העברת הרישום לטובת הילדים הקטינים ו/או לטובת בני הזוג. מדובר בצבירה משפחתית. תמריצים למכירה היעד שנקבע הוא אוקטובר 2017. מי שימכור את הדירה השלישית עד למועד זה, יקבל מענק של עד 75,000 ₪ כנגד מס השבח ששולם על המכירה. יצוין כי המענק יינתן למחזיקים היום ביותר משתי דירות, ובהתאם לקריטריונים שייקבעו בעניין. תמריץ נוסף שהגתה המדינה, ועד לתאריך היעד, הוא אפשרות לפטור ממס על רווחי הון, גם על משיכה הונית, למי שיפקיד את הכספים שיקבל ממכירת דירתו (ועד לגובה של 2.5 מליון ₪) בקופת גמל ייעודית.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעו"ד נושא באחריות המלאה.

 

מעניין? שתפו!

מאמרים נוספים שיעניינו אותך

שלח הודעה
1
אפשר לעזור?
הי, איך אפשר לעזור?