מרץ ב4, 2019

אחריות הקבלן לאחר קבלת דירה

לקבלן יש אחריות של שנה אחת מיום מסירת הדירה לגבי כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית בנכס והוא מחויב לתקן או לפצות אתכם