שירותים

FOR SALE

קניה ומכירה של יד שנייה

עורך הדין שלך נדרש ללוות אותך בכל אחד משלבי העסקה ולסייע לך בביצוע  בדיקות כלכליות, תכנוניות, הנדסיות ומשפטיות ביחס לנכס.

בדיקות משפטיות

בדיקת הרישום המשפטי של הנכס (טאבו או אחר), של בעל הנכס, הערות אזהרה, התחייבויות ועוד.

מצב פיזי של הנכס

בדיקת מצב הנכס אל מול הרישום לרבות חריגות בניה, ליקויים ועוד

CONTRACT

רכישת דירה מקבלן

חוזה הרכישה מקבלן, המעגן בתוכו את התחייבויות הצדדים, הינו חוזה ארוך, לעתים, בשפה שאינה מובנת לכל אחד ומלא בפרטים מהותיים.

טעות נפוצה לחשוב שלא ניתן לשנות את נוסח החוזה, אך בהחלט ניתן ורצוי לערוך שינויים, במסגרת "נספח שינויים". 

התקנות קובעות את גובה שכר הטרחה שנדרש לשלם לעורך הדין של הקבלן, אך תשלום זה אינו מזכה את הרוכש בייצוג ובבדיקות הנדרשות עבורו ומשכך האינטרסים של הקונה אינם מוגנים בעסקה כה יקרה ומורכבת. 

CASH

מיסוי מוניציפלי

בעל דירה או עסק, שקיבלו חיוב בארנונה ומעוניינים לערער על כך, יכולים לעשות זאת באמצעות עורך דין מקצועי בתחום, במסגרת 'השגה' שמוגשת למנהל הארנונה ברשות המקומית. על ההשגה להיות מוגשת בתוך 90 יום מקבלת הודעת השומה, כשהיא מפורטת ומנומקת, מגובה באסמכתאות ופסיקה.

לעיתים, נדרש בעל הנכס לערער במסגרת הליך 'ערר' לוועדת הערר לענייני ארנונה ברשות המקומית, הליך שדורש ליווי וייצוג משפטי מקצועי. 

HANDSAKE

שכירות נכס פרטי

השכרת נכס טומנת בחובה סיכונים רבים, כמו למשל אי תשלום דמי שכירות ותשלומים שוטפים, השחתת הנכס, שימוש הנוגד את מטרת השכירות ועוד.

ליווי משפטי מקצועי ינחה את המשכיר בבחירת השוכר ויסייע בעריכת הסכם משפטי שמדויק לצרכים של המשכיר, יפחית את הסיכונים בצורה משמעותית ויגן על האינטרסים שלו .

HANDSAKE

שכירות נכס מסחרי

התקשרות בהסכם לשכירת נכס עסקי, היא עניין משמעותי עם השלכות כבדות משקל על העסק לשנים הבאות.
ליווי משפטי מקצועי ינחה את הצדדים לבדיקת השלכות העסקה לטווח ארוך ויסייע בעריכת הסכם משפטי שמדויק לצרכים שלהם במטרה להפחית את הסיכונים בצורה משמעותית ולהגן על האינטרסים של הצדדים.

CONTRACT

שירותי נוטריון

משרדי מעניק, בין היתר, שירותים אלו:

 תעריפי השירותים הנוטריונים קבועים בחוק ומתעדכנים על ידי משרד המשפטים מדי שנה. נוטריון חייב לגבות שכר טרחה על-פי הקבוע בחוק בדיוק ולא לסטות מהתעריף הקבוע.

​למעבר לתעריפי השירותים הנוטריוניים לחץ כאן.